Fördjupning i vindresursbedömning

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GV160

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

  • Stull, Roland B., An introduction to boundary layer meteorology, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, cop. 1988Obligatorisk (Omfattar ca 300 sidor. Läsanvisningar ges vid kursstart.)
  • Kundu, Pijush K.; Cohen, Ira M., Fluid mechanics, 4. ed., Amsterdam, Academic Press, cop. 2008Obligatorisk (Omfattar ca 200 sidor. Läsanvisningar ges vid kursstart.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin