Franska D1

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR024

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Delkurs 3. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

  • Balzac, Honoré de, Le Colonel Chabert, Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011Obligatorisk
  • Corneille, Pierre, Le Cid, Paris, Flammarion, coll. « GF Étonnants classiques », ISBN : 208141144X, 2017Obligatorisk
  • Hébert, Louis, Analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014, cop. 2014Obligatorisk
  • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, 4. éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011Obligatorisk
  • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain., Ruy Blas, 2016Obligatorisk
  • Pruner, Michel., L'analyse du texte de théâtre, 2e édition., Paris, A. Colin, 2010Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin