Språkkontakt och språkförändring

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LN137

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Ytterligare artiklar och kapitel tillkommer och meddelas vid kursstart.

Referenslitteratur

  • Matras, Yaron, Language Contact, Cambridge: Cambridge University Press, 2009
  • Winford, D., An Introduction to Contact Linguistics, Oxford: Blackwell, 2003

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin