Franska C1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

  • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
  • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René., Grammaire méthodique du français, 5. éd., Paris, Presses universitaires de France, 2014Obligatorisk
  • Rey, Alain, Le Petit Robert micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française, Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

Delkurs 2. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Literaturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

  • Balzac, Honoré de, Le Colonel Chabert, Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011Obligatorisk
  • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, 4. éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011Obligatorisk
  • Hébert, Louis, Analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014, cop. 2014Obligatorisk
  • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain., Ruy Blas, 2016Obligatorisk
  • Pruner, Michel., L'analyse du texte de théâtre, 2e édition., Paris, A. Colin, 2010Obligatorisk
  • Rousseau, Jean-Jacques, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris, Flammarion, coll. « GF », 222 p. ISBN: 978-2081275263, 2011Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok:

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin