Ungas identitetsformering i det multietniska samhället

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE152

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Härutöver tillkommer ca 2 aktuella vetenskapliga artiklar samt ca 50 sidor valbar litteratur.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin