Historisk lingvistik (avancerad nivå)

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LN931

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma och delas ut vid första kurstillfället.

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin