Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV169

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Boken finns även tillgänglig digitalt via universitetsbiblioteket.

Artiklar och kapitel tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin