Franska D1

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR024

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Delkurs 3. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

 • Balzac, Honoré de, Le Colonel Chabert, Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011Obligatorisk
 • Hébert, Louis, Analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014, cop. 2014Obligatorisk
 • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, 4. éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011Obligatorisk
 • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain., Ruy Blas, 2016Obligatorisk
 • Pruner, Michel., L'analyse du texte de théâtre, 2e édition., Paris, A. Colin, 2010Obligatorisk
 • Rostand, Edmond, Cyrano de Bergerac, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2013, ISBN-10 : 2081310058, ISBN-13 : 978-2081310056, 2013
 • Duras, Claire de, Ourika - Édouard - Olivier ou le Secret, Paris, Folio, coll. « Folio Classique », 2007 Langue : Français ISBN-10 : 2070309886, ISBN-13 : 978-2070309887, 2007Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre, Larousse de la langue française: lexis, Dernière éd. (rev. et corr.), Paris, Larousse, 1979
 • Le Robert illustré et son dictionnaire en ligne 2019, Le Robert, 144 s. ISBN: 9782321012405, 2018
 • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne, ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822
 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se; även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin