Läkemedel vid graviditet och amning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FX215

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

LITTERATUR

Ytterligare vetenskapliga artiklar och/eller rapporter inom området kan tillkomma. Presenteras vid kursstart

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin