Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FV386

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin