Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV170

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Föreläsning 1: Introduction to Theory in Journalism Studies

Föreläsning 2: Journalism Theory - Culture & Technology

Föreläsning 3: Journalism Theory - Politics and Economy

Markham, T. (2011). The political phenomenology of war reporting. Journalism, 12(5), 567-585

Deuze, M., & Witschge, T. (2018). Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism. Journalism, 19(2), 165-181

Föreläsning 4: Ethical Theory and Journalism

Föreläsning 5: Summing up theory in Journalism studies

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin