Franska C1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

 • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe; Rioul, René, Grammaire méthodique du français, 7e édition, Paris: PUF, 2018 ISBN-10 : 9782130800606, ISBN-13 : 978-2130800606, 2018Obligatorisk
 • Dictionnaire Le Robert Micro, Paris: Le Robert, 2018, 1 680 s. ISBN: 9782321010500Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

Delkurs 2. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Literaturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

 • Balzac, Honoré de, Le Colonel Chabert, Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011Obligatorisk
 • Duras, Claire de, Ourika - Édouard - Olivier ou le Secret, Paris, Folio, coll. « Folio Classique », 2007 Langue : Français ISBN-10 : 2070309886, ISBN-13 : 978-2070309887, 2007Obligatorisk
 • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, 4. éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011Obligatorisk
 • Hébert, Louis, Analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014, cop. 2014Obligatorisk
 • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain., Ruy Blas, 2016Obligatorisk (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451449269)
 • Pruner, Michel, L'analyse du texte de théâtre, [Paris], Armand Colin, [2017]Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok:

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre, Larousse de la langue française: lexis, Dernière éd. (rev. et corr.), Paris, Larousse, 1979
 • Le petit Larousse illustré 2019, Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018
 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk
 • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne, ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin