Examensarbete i industriell teknik

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG277

Huvudgrupp 1

Litteraturen är beroende på innehållet i det specifika examensarbetet och väljs i samråd med handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin