Språk, kultur och tanke

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN245

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kramsch, Claire J, Language and culture, Oxford, Oxford Univ. Press, 1998 (det finns även en upplaga från 2000.)

Ytterligare material kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin