Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistik i fält

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV166

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar (max 100 sidor).

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin