Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för grundskolan.

Dessutom tillkommer ca 100 s enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin