Franska E

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR026

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ordböcker

  • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre, Larousse de la langue française: lexis, Dernière éd. (rev. et corr.), Paris, Larousse, 1979
  • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne, ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822
  • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se; även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)
  • Le petit Larousse illustré 2019, Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin