Kvalitetsteknik

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG285

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och material enligt lärares anvisningar, omfattande ca 250 sidor.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin