Spanska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

  • Akademisk spanska: övningar., Institutionen för moderna språkObligatorisk (Kompendium (köps på expeditionen))
  • Montolío Durán, Estrella; Garachana, Mar; Santiago, Marisa, Manual práctico de escritura académica., 1. ed., Barcelona, Editorial Ariel, 2000Obligatorisk (Vol. II)
  • Montolío Durán, Estrella; Garachana, Mar; Santiago, Marisa, Manual práctico de escritura académica., 1. ed., Barcelona, Editorial Ariel, 2000Obligatorisk (Vol. III)

Referenslitteratur

Delkurs 2. Litteraturkunskap 1

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur

Delkurs 3. Examensarbete

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

Dessutom rekommenderas

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin