Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV170

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bokkapitel och/eller artiklar tillkommer (600 sidor).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin