Grundläggande farmakologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FF204

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Norlén, Per; Lindström, Erik, Farmakologi, 3. uppl., Liber, 2014

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin