Genomfunktion

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG322

Huvudgrupp 1

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin