Global miljöhistoria

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV052

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart, A companion to global environmental history, Chichester, West Sussex, Wiley, 2012Obligatorisk
  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Kurskompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin