Fördjupning i semitiska texter

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5AA915

Huvudgrupp 1

  • Huehnergard, John; Pat-El, Na'ama, The Semitic languages, Second edition., Abingdon, Oxon, Routledge, [2019]Obligatorisk

Samt material som tillhandahålls av läraren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin