Kulturantropologi C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA301

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod

Moment 2: Examensarbete

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin