Kvalitetsteknik

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG285

Huvudgrupp 1

Litteratur Campus

Denna litteratur gäller för kursen som ges på campus.

Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer under kursen.

Litteratur Distans

Denna litteratur gäller för kursen som ges på distans.

Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer under kursen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin