Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV165

Huvudgrupp 1

Artiklar och bokkapitel max 500 sidor.

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin