Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TG424

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin