Finita elementmetoder

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD253

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Larson, M.G., Bengzon, F.: A first course in finite elements: lecture notes.

The Computational Mathematics Laboratory, Department of Mathematics, Umeå University 2010.

Referenslitteratur:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin