Kulturantropologi C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA301

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moment 1: Aktuell teoribildning och idéhistoriska perspektiv. Allmän del, 5 p

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin