Polska I

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5PL000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Allmän grammatik:

Delkurs 2. Nybörjarkurs I:

Delkurs 3. Nybörjarkurs II:

Allmänna handböcker: Ordböcker:

Huvudgruppen saknar information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin