Franska D1

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR024

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 poäng; valfri)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin