Masterprogram i kemi – Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)

120 hp

Studieplan, TKE2M, EACH

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
EACH
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 november 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/47

År 1 på denna inriktning läses vid universitetet i Tartu enligt separat studieplan.

Studieplanen för år två nedan är preliminär och kan komma att ändras.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin