Basic Swedish 1

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5PU028

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen är för dig som vill lära dig grunderna i det svenska språket. Kursen vänder sig till internationella studenter som inte har några förkunskaper i språket. Basic Swedish 1 ger dig en introduktion i det svenska språket genom lärarledd undervisning och till viss del självstudier.

Kursen ger dig grunderna i svenskans språkstruktur, ordförråd och skrift. Hörförståelse och uttal ingår också i kursens innehåll. Alla dessa delar tas upp parallellt under kursens gång. Kursens innehåll fokuserar på vardagliga teman och hur det är att vara student vid Uppsala universitet. Kursen ger dig möjlighet att använda det svenska språket i enkla vardagliga situationer.

Kursen innebär också att du får tillfälle att lära känna och studera med andra internationella studenter. Kursen omfattar 48 lektioner och du träffar din grupp och lärare två gånger per vecka. Kursen omfattar 7,5 hp och efter avklarad kurs befinner du dig på A1-nivå på CEFR-skalan.

Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser. Ansökningsblankett på webbplatsen för Basic Swedish.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin