Tillämpad analys av komplexa prover

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB154

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om avancerade metoder för provtagning, provberedning och separation, samt hur dessa kombineras med slutbestämningsmetoder till fullständiga analysförfaranden samt ger kännedom om metoder för analys av variationsbidrag och multivariat utvärdering. Kursen ska också utveckla din förmåga att självständigt och kritiskt välja metoder för att lösa komplexa analysproblem hämtade främst från människa, medicin, industri och miljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin