Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

180 hp

Studieplan, TME1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TME1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Programmet inrättas från och med ht 2018 och studieplanen för årskurs 2 (lå 2019/2020) och årskurs 3 (lå 2020/2021) är preliminär.

Termin 3 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:

Kvalitetsteknik 5 Hp

Medicinsk mätteknik 5 Hp

Elektronik 5 Hp

Beräkningsvetenskap I 5 Hp

Medicinsk fysik och teknik 10 Hp

Termin 4 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:

Programmeringsteknik I 5 Hp

Styr- och reglerteknik 5 Hp

Statistik för ingenjörer 5 Hp

Automatiserings- och robotteknik 5 Hp

Regelverk, patientsäkerhet och etik 5 Hp

Medicinsk sensorteknik 5 Hp

Termin 5 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:

Medicinsk informatik 5 Hp

Industriell ekonomi 5 Hp

Implementering av medicinsk teknik 5 Hp

Miljöteknik 5 Hp

Verksamhetsförlagd utbildning 10 Hp

Termin 6 ges preliminärt följande kurser:

Elkraftteknik 5 Hp (obligatorisk)

Additiv tillverkning 5 Hp (valbar)

Projektarbete i medicinsk teknik 5 Hp (valbar)

Industriell projektledning 5 Hp (valbar)

Teknikbaserat entreprenörskap 5 Hp (valbar)

Examensarbete i medicinsk teknik 15 Hp (obligatorisk)

Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin