Masterprogram i kemi – Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)

120 hp

Studieplan, TKE2M, EACH

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
EACH
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

År 1 på denna inriktning läses vid universitetet i Tartu enligt separat studieplan.

År 2 vid Uppsala universitet

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin