Avancerad masspektrometri

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB159

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Översikt av modern instrumentering inom högupplösande masspektrometri inkluderande Fourier transform jon cyklotron resonans MS (FTICR), Orbitrap MS och avbildande MS. Tonvikten läggs vid vilka förutsättningar och möjligheter som erbjuds för olika kombinationer av separationsmetoder, avbildningstekniker och masspektrometri, där såväl kvalitativa som kvantitativa analytiska aspekter beaktas. Verktyg för analytisk datautvärdering för frågeställningarna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin