Masterprogram i kemi – Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)

120 hp

Studieplan, TKE2M, EACH

Kod
TKE2M
Inriktningskod
EACH
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

År 1 på denna inriktning läses vid universitetet i Tartu enligt separat studieplan.

År 2 vid Uppsala universitet

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin