Masterprogram i utbildningsvetenskap – Specialpedagogik

120 hp

Studieplan, UUV2M, SPPE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UUV2M
Inriktningskod
SPPE
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010

Termin 1

Programmet är uppbyggt av kurser om 7,5 hp och utgår från studier på halvfart, dvs. 15 hp per

termin.

Historiska perspektiv på specialpedagogik 7,5 hp (Kurskod 4DI027)

Specialpedagogik i en demokratisk förskola och skola 7,5 hp (Kurskod 4DI025)

Termin 2

Koncentrationsförmåga i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp (Kurskod 4DI073)

Valbar kurs 7,5 hp

Termin 3

Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp (Kurskod 4DI033 )

Valbar kurs 7,5 hp

Termin 4

Alt 1. Gäller för den som väljer att läsa mot en masterexamen:

Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält I, 7,5 hp

Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält II, 7,5 hp

Alt 2. Gäller för den som väljer att avsluta sina studier med en magisterexamen:

Examensarbete 15 hp (Kurskod 4DI034

Termin 5

Delaktighet och marginalisering 7,5 hp (Kurskod 4DI071)

Valbar kurs 7,5 hp

Termin 6

Specialpedagogiska teorier och metoder 7,5 hp

Valbar kurs (metodisk inriktning) 7,5 hp

Termin 7

Examensarbete 30 hp

Termin 8

Examensarbete 30 hp

Som valbara kurser i specialpedagogik erbjuds följande kurser. Kursutbudet kan variera mellan terminer:

Intellektuella funktionshinder 7,5 hp (Kurskod 4DI044)

Handledning i pedagogisk verksamhet 7,5 hp (Kurskod 4DI024)

Svårigheter i matematik 7,5 hp (Kurskod 4DI020)

Svårigheter i språk-, läs- och skrivprocessen 7,5 hp (Kurskod 4DI019)

Swedish Special Needs Education from a Comparative Perspective 7,5 hp

Därutöver kan du välja bland ett stort antal kurser som täcker hela utbildningsvetenskapliga

fakultetens bredd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin