Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, TEKE

Kod
TKE2M
Inriktningskod
TEKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2020.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2021.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin