Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

Studieplan, UGR0Y, GRUN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
GRUN
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 11 mars 2021
Diarienummer
UTBVET 2021/149

Termin 1

Termin 2

15 hp av kursen Engelska 30 hp läses termin 2

Termin 3

Fortsättning på kursen Engelska 30 hp (15 hp läses termin 3)

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 7 består av studier i ett fördjupningsområde inom samhällsorienterade ämnen och/eller naturorienterande ämnen och teknik. Valbarheten varierar mellan höst- och vårtermin, där minst ett av alternativen ges varje termin för studenter i Uppsala. Endast ett av alternativen erbjuds för studenter på Campus Gotland.

Termin 8

VFU III, riktad mot ämnesstudier, 15 hp

(Ny kurs)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin