Engelska för grundlärare, årskurs 4-6

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN209

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen syftar till en ämnesteoretisk och praktisk kompetens för lärare inom grundskolans tidigare år (4-6) samt insikter i ämnesdidaktik vad gäller till exempel tal, skrift, läs- och hörförståelse. I kursen ingår följande delkurser:

  1. Språkkunskap, 7,5 hp, är inriktad på språkets konstruktion, dess grammatiska och fonetiska strukturer; även ordkunskap och ordbildning och seminarier i ämnesdidaktik ingår.
  2. Muntlig och skriftlig produktion, 7,5 hp, tränar den muntliga och skriftliga kommunikationsförmågan.
  3. Kultur och samhälle, 7,5 hp, behandlar den kulturhistoriska bakgrunden och det moderna samhället med tonvikt på USA och Storbritannien.
  4. Litteratur, 7,5 hp, ägnas åt en genomgång av modern engelskspråkig litteratur som skildrar människor och deras situation och utveckling i det nutida samhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin