Masterprogram i samhällsvetenskap – Kostvetenskap

120 hp

Studieplan, SSV2M, KOST

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
KOST
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktningen kostvetenskap följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser.

År 1

Höstterminen:

Höstterminen inleds med kursen Evidensbaserad nutrition med kostundersökningsmetodik (studenter med en dietistexamen kan istället välja kursen Klinisk nutrition vid svåra sjukdomstillstånd) samt en för programmet gemensam kurs i vetenskapsteori. Andra halvan av terminen läses kursen Mat och åldrandets problematik parallellt med den för programmets studenter gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Vårterminen:

Studenterna läser första halvan av terminen Pedagogisk handledning (kursen ges på kvartsfart och avslutas först vid terminsslutet) samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses masterkursen Matvanor och konsumtionssamhället. Parallellt läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp.

År 2

Höstterminen:

Detta är en termin för egna fria val. Studenterna kan välja på två valfria kurser om 7,5 hp vardera samt två färdighetskurser om 7,5 hp vardera. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. De valfria kurserna läses parallellt med färdighetskurserna.

Vårterminen:

Under vårterminen år 2 skriver studenterna masteruppsatsen.

För en beskrivning av kurserna, se programmets hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin