Klinisk prövningsmetodik, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 28 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-39206 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2024

  Slutdatum: 24 april 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-89206 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 150 hp varav 120 hp biomedicin, biologi, farmaceutisk vetenskap, kemi och/eller naturvetenskap/teknik.Tidigare studier ska innehålla 7,5 hp farmakokinetik samt 7,5 hp farmakologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen tar upp metodologi och regler för kliniska prövningar med ett speciellt fokus på läkemedelsutveckling. Aspekter som planering och utförande av kliniska prövningar berörs samt även design och analys av kliniska prövningar med hjälp av farmakometriska metoder. Uppbyggnad och innehåll i prövningsprotokoll studeras med hjälp av fallstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Studierektor Jörgen Bengtsson

E-post: jorgen.bengtsson@farmaci.uu.se

Telefon: 018-471 48 48