Finansiell matematik - Masterprogram i matematik

Läsåret 2023/2024

Bild för Finansiell matematik - Masterprogram i matematik 2023/2024
Anmälan

Tycker du om matematik och vill satsa på en karriär inom finanssektorn? Masterprogrammet i finansiell matematik erbjuder en blandning av statistiska och matematiska verktyg som kommer att göra dig väl förberedd för yrkeslivet. Eftersom alla lärare på programmet är aktiva forskare får du möjlighet att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik.

Om programmet

Du inleder dina studier med kurser i nationalekonomi och finansiella derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella tillämpningar. I utbildningen ingår omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan fördjupning ger en god grund för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Under utbildningen

  • fördjupar du din kunskap inom statistik och matematisk analys med tillämpningar inom ekonomin
  • studerar du de teoretiska aspekterna av finansiell matematik
  • förbereder du dig för en karriär inom ekonomi.

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget? De var båda mycket framstående inom harmonisk analys.

Ett annat starkt forskningsämne i Uppsala vid den tiden var differentialgeometri. Under 1990-talet internationaliserades vår matematiska forskning och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Sedan dess har vi utbildning och forskning i finansiell matematik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med finansiell matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet kombinerar kurser från den matematiska bakgrunden av finans med kurser om finansiella beräkningsmetoder och moderna aspekter av maskininlärning och datavetenskap med ekonomisk teori.

Den första terminen börjar du med att gå en kurs om sannolikhet och martingaler tillsammans med en ekonomisk kurs om finansiell teori. Därefter går du en specialiserad kurs om finansiella derivat parallellt med en kurs om statistisk maskininlärning. Under andra och tredje terminen har du en frihet att välja kurser inom programmet, men även läsa några kurser från andra naturvetenskapliga och tekniska områden.

Möjliga kurser inom programmet täcker de matematiska och beräkningsmässiga aspekterna av partiella differentialekvationer och deras tillämpningar på finansiering, tidsserier och Monte Carlo metoder och kurser i makro- och mikroekonomisk teori samt en introduktion till datavetenskap. Programmets sista termin består av ett examensarbete, där du skriver ett självständigt examensarbete om ett ämne inom finansiell matematik. Ämnet väljer du tillsammans med en handledare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta.

Karriär

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med kan det bero på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?

Om du vill arbeta inom finanssektorn är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i finansiell matematik jobbar som olika typer av analytiker, främst inom banksektorn. En annan titel som börjar bli vanligare bland alumnerna är data scientist. Även om de flesta som tar examen i finansiell matematik ger sig ut i arbetslivet har flera av våra tidigare studenter gått vidare till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands.

Våra alumner finns på företag som Combient, Swedbank, Uppsala Monitoring Centre, Qliro, Zettle (PayPal), Max Matthiessen Group, Nordea och många fler.

Karriärstöd

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Finansiell matematik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1050 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@math.uu.se

018-471 32 03, 018-471 32 00

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02