Masterprogram i matematik – Finansiell matematik

120 hp

Studieplan, TMA2M, FINM

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
FINM
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Kurser om sammanlagt 20 hp bland följande kurser eller valfria kurser i nationalekonomi.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen Examensarbete D nedan.

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin