Examensarbete E i finansiell matematik

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA182

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Denna kurs består av ett självständigt arbete och är obligatorisk för dig som vill ta masterexamen i finansiell matematik.

Flexibel kursstart och studietakt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin