Examensarbete E i finansiell matematik

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA182

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledaren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin