Integrationsteori

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA215

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar mått- och integrationsteori och ger den matematiska grunden för sannolikhetsteori. Du kommer bland annat att lära dig begreppet mätbarhet hos funktioner och mängder, Lebesgue-integralen, satserna om monoton och dominerad konvergens, Fatous lemma, produktmått, Fubinis sats, Lp-rummens egenskaper, begreppen absolutkontinuitet och singularitet hos mått, Lebesgueuppdelning och Radon-Nikodyms sats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin